Kurskatalog forskarutbildning - VT24

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-10-16 och 2023-11-15

KIWAS är inte längre i bruk för ansökan till forskarutbildningskurser. Från och med 2024 (för höstens kurser) används det nya systemet Fubas för ansökan. Se https://medarbetare.ki.se/att-soka-forskarutbildningskurser


Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution
Allmänvetenskapliga kurser
Kurser inom forskarutbildningsprogram
Fristående forskarutbildningskurser
Försöksdjurskurser
Människans biologi eller sjukdomslära