Kurskatalog forskarutbildning - HT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15

Institutioner

Kurser markerade med en asterisk (*) efter titeln uppfyller kraven för att räknas som allmänvetenskapliga (enligt allmänna studieplaner gällande till och med 2017).

Klicka på en institution för att lista alla kurser som ges inom den aktuella terminen. (Vissa kurser alternerar mellan två eller flera institutioner och visas då inte alltid under den kursgivande institutionen).