Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Komparativ medicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2996 / Engelska Anaesthesia, Analgesia and Surgery (mice and rats) 2022-05-09 -- 2022-05-13
3036 / Engelska Mouse Necropsy 2022-05-23 -- 2022-05-25
3214 / Engelska Function B - to Design Procedures and Projects Involving Research Animals 2022-03-08 -- 2022-04-13