Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursnummer / språk Titel Datum
3118 / Svenska Forskningsetik * 2022-01-11 -- 2022-02-01
5537 / Svenska Vetenskapsteorier * 2022-03-01 -- 2022-03-29