Course catalogue doctoral education - VT21

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-10-15 och 2020-11-16

Courses for department : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Course number / language Title Date
3118 / Swedish Forskningsetik * 2021-01-12 -- 2021-02-02
3119 / Swedish Vetenskapsteori * 2021-02-16 -- 2021-04-13