Course catalogue doctoral education - HT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15

Courses for department : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Course number / language Title Date
2897 / Swedish Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data 2020-11-02 -- 2021-01-15
3049 / English Cellular Signalling 2020-10-12 -- 2020-10-16
3081 / English Medical developmental biology 2020-08-24 -- 2020-09-11
3118 / Swedish Forskningsetik * 2020-09-15 -- 2020-10-06
3218 / English Gene and Cell Therapy Product (ATMP) Drug Development 2020-11-16 -- 2020-11-20