Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för neurovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2616 / Engelska Frontiers in Cognitive Neuroscience 2021-09-20 -- 2021-09-24
2624 / Engelska Brain Circuits 2021-09-13 -- 2021-09-17
2994 / Engelska Functional Neuroanatomy 2021-09-06 -- 2021-09-10
3137 / Engelska Psychobiology of Intelligence 2021-10-19 -- 2021-11-18
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2021-09-23 -- 2021-11-04
4215 / Engelska Clinical and Molecular Bacteriology 2021-11-08 -- 2021-11-12