Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicin, Huddinge

Kursnummer / språk Titel Datum
5243 / Engelska Lipid and Lipoprotein Metabolism: Basal Aspects and Clinical Significance 2022-05-02 -- 2022-05-06