Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Karolinska Institutet universitetsbibliotek

Kursnummer / språk Titel Datum
2561 / Engelska Writing Science and Information Literacy * 2021-11-01 -- 2021-12-10