Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Kursnummer / språk Titel Datum
2214 / Engelska Redox Regulation, Oxidative Stress and Selenoproteins 2022-06-13 -- 2022-06-17