Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2021-10-04 -- 2021-10-11
2919 / Engelska Research on personalized/precision cancer medicine (PCM) 2021-10-04 -- 2021-10-08
3024 / Engelska Advanced cancer biology 2021-08-31 -- 2021-12-21
3114 / Engelska Molecular Immunology 2021-10-18 -- 2021-10-29
3230 / Engelska Genomics for Biomedical Scientists: Handle Your Gene Expression Data 2021-09-20 -- 2021-10-01
5223 / Engelska Artificial Intelligence and Machine Learning for Biomedical and Clinical Research 2021-11-22 -- 2021-12-03
5234 / Engelska Clinical and Molecular Parasitology and Mycology 2021-11-15 -- 2021-11-19