Kurskatalog forskarutbildning - HT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2022-04-19 och 2022-05-16

Kurser för program : Folkhälsovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2928 / Engelska Public Health Research - Concepts and Theories 2022-08-29 -- 2022-09-23
3233 / Engelska Public Health Implications of an Aging Population 2022-09-26 -- 2022-10-14
5319 / Engelska Migration and Health 2022-11-07 -- 2022-11-18
5568 / Engelska Data Management in Survey Design 2022-10-17 -- 2022-10-28