Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Fristående forskarutbildningskurser

Kurser markerade med en asterisk (*) efter titeln uppfyller kraven för att räknas som allmänvetenskapliga (enligt allmänna studieplaner gällande till och med 2017).

Kursnummer / språk Titel Datum
2463 / Engelska Career Skills for Scientists 2021-08-31 -- 2021-10-22
2561 / Engelska Writing Science and Information Literacy * 2021-11-01 -- 2021-12-10
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2021-09-27 -- 2021-10-08
2609 / Engelska Basic Course in Medical Statistics - a distance course * 2021-12-06 -- 2021-12-17
2618 / Engelska Write Your Research Results and Get Them Published * 2021-08-23 -- 2021-09-03
2618 / Engelska Write Your Research Results and Get Them Published * 2021-09-20 -- 2021-10-01
2618 / Engelska Write Your Research Results and Get Them Published * 2021-10-21 -- 2021-12-16
2618 / Engelska Write Your Research Results and Get Them Published * 2021-10-25 -- 2021-11-05
2618 / Engelska Write Your Research Results and Get Them Published * 2021-11-29 -- 2021-12-10
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2021-09-20 -- 2021-10-01
2690 / Engelska Basic Laboratory Safety * 2021-10-04 -- 2021-10-11
2738 / Engelska Intermediate Medical Statistics: Regression models * 2021-11-08 -- 2021-11-19
2787 / Engelska Present your research! * 2021-08-16 -- 2021-08-20
2787 / Engelska Present your research! * 2021-09-13 -- 2021-09-17
2787 / Engelska Present your research! * 2021-10-18 -- 2021-10-22
2787 / Engelska Present your research! * 2021-11-15 -- 2021-11-19
2787 / Engelska Present your research! * 2021-12-13 -- 2021-12-17
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2021-09-06 -- 2021-09-10
2873 / Engelska Quality Assurance of Clinical Research * 2021-09-27 -- 2021-10-01
2953 / Engelska Statistics with R - from Data to Publication Figure 2021-10-18 -- 2021-11-05
2964 / Engelska Medical Research Ethics * 2021-09-20 -- 2021-09-24
2964 / Engelska Medical Research Ethics * 2021-10-25 -- 2021-10-29
2964 / Engelska Medical Research Ethics * 2021-11-22 -- 2021-11-26
2971 / Engelska Introduction to R - Data Management, Analysis and Graphical Presentation 2021-09-24 -- 2021-10-29
2980 / Engelska Study Design in Clinical Research 2021-11-08 -- 2021-11-25
2986 / Engelska Adverse outcome pathways (AOPs)-principles and applications in toxicology and health risk assessment 2021-10-11 -- 2021-10-15
2995 / Engelska Systematic reviews and meta-analyses in animal research - an introduction 2021-11-23 -- 2021-11-24
2996 / Engelska Anaesthesia, Analgesia and Surgery (mice and rats) 2021-10-25 -- 2021-10-29
3028 / Svenska Grundkurs i SPSS 2021-09-27 -- 2021-10-01
3028 / Svenska Grundkurs i SPSS 2021-11-15 -- 2021-11-19
3037 / Engelska Exploring Entrepreneurial Opportunities in Research 2021-09-13 -- 2021-11-12
3073 / Engelska Philosophy of science and the concept of health * 2021-11-08 -- 2021-11-19
3109 / Engelska Pathology # 2021-10-11 -- 2021-10-22
3118 / Svenska Forskningsetik * 2021-08-31 -- 2021-09-21
3119 / Svenska Vetenskapsteori * 2021-11-02 -- 2021-11-30
3134 / Engelska Basic Course in Medical Statistics * 2021-10-18 -- 2021-10-29
3201 / Engelska Teaching and Learning in Higher Education: A Doctoral Course * 2021-09-06 -- 2021-12-03
3214 / Engelska Function B - to Design Procedures and Projects Involving Research Animals 2021-08-31 -- 2021-10-06
3221 / Engelska Assessing and Alleviating Pain and Distress in Laboratory Animals 2021-11-09 -- 2021-11-11
5227 / Engelska Advanced Scientific Writing * 2021-09-06 -- 2021-09-10
5231 / Engelska Oral Presentation of Own Research * 2021-11-08 -- 2021-11-12
5274 / Svenska Introduktionskurs i kliniska studier: från idé till arkivering * 2021-10-06 -- 2021-11-10
5298 / Engelska Advanced Causal Inference 2021-09-01 -- 2021-10-27
5300 / Engelska Get started with R – Programming Basics, Data Analysis and Visualisation 2021-08-23 -- 2021-09-06