Kurskatalog forskarutbildning - HT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2022-04-19 och 2022-05-16
Behörighet
Kurser på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI) är öppna för alla som är antagna till forskarutbildning vid något universitet eller högskola.

Urvalskriterier till kurser på forskarnivå

Om det finns flera sökande än kursplatser till en kurs på forskarnivå måste urval ske. Hur detta urval sker måste vara transparent för sökanden.

Generellt gäller följande prioritetsordning när KI står för kursens kostnader:

  1. Doktorander antagna till forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Doktorander i särskilda KI-samarbetsprogram inom utbildning på forskarnivå jämställs med KI-doktorander. Se nedanstående länkar vilka av KI:s samarbetsprogram som avses.

  1. Post docs vid KI

  2. Doktorander från andra universitet och högskolor

  3. Övriga sökanden

Inom ovanstående kategorier görs urval utifrån de kriterier som beskrivs för varje kurs i kurskatalogen.

För de flesta allmänvetenskapliga kurser är registreringsdatum till utbildning på forskarnivå ett urvalskriterium, se dock respektive kurstillfälle. Obs! Felaktigt angivet registreringsdatum som doktorand i din personliga profil gör ansökan ogiltig.