Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - IT som forskningsverktyg
English title Clinical research school in molecular medicine - Information technology as research tools
Course number 2511
Credits 1.5
Responsible KI department Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2011-02-14
Purpose of the course
Intended learning outcomes Kunna använda litteraturdatabaser för att söka information, samt kunna använda ett referenshanteringsprogram för när man skriver ett manuskript. Kunna använda de grundläggande funktionerna för sökning av information för molekylär forskning. Kunna använda programvaran Excel för hantering, bearbetning, sammanfattning och grafisk presentation av forskningsdata.
Contents of the course Föreläsning-demonstration om litteraturdatabaserna Pubmed och Web of Science och deras innehåll. Praktisk övning i användning av Pubmed och Web of Science tillsammans med referenshanteringsprogramvaran Endnote. Demontration av uppbyggnaden av de molekylära (DNA, RNA, protein) databaserna Entrez och FASTA, samt övningar i att söka i databaserna.
Föreläsningar och praktiska övningar i de viktigare funktionerna för hantering av forskningsdata i Excel, inklusive import av data från Access, Excel och textfil, multipla kalkylblad, formatering inklusive villkorsstyrd formatering, listhantering med sortering och filtrering med formler, skriva och hantera formler, länkar, användning av funktioner i formler, pivottabeller och diagram.
Teaching and learning activities Fokus för undervisningen ligger på arbete med övningsuppgifter på dator i klassrum med tillgång till lärare. I ett mindre antal föreläsningar och demonstrationer visas grundläggande uppbyggnad av de olika programvarorna, medan kursdeltagarna tillägnar sig kunskap om de olika funktionerna genom övningsuppgifterna.
Compulsory elements Samtliga delar är obligatoriska. Vid frånvaro kan kursdeltagaren delta i nästkommande års kurs.
Examination Examinationen utgörs av de övningsuppgifter som huvudsakligen utgör kursmaterialet, och som successivt måste klaras av under kursens gång.
Literature and other teaching material Arbetsmaterial för datorövningarna delas ut vid kursstart.
Course responsible Erik Sundström
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
0858583887

Erik.Sundstrom@ki.se

Contact person