Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling
English title Chronic inflammation of the gastrointestinal tract: from molecules to treatment
Course number 2278
Credits 1.5
Responsible KI department Institutionen för medicin, Solna
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2009-03-20
Purpose of the course
Intended learning outcomes Efter kursen kommer studenterna att ha basala kunskaper om patogenetiska mekanismer, kliniska aspekter (inklusive histopatologiska och endoskpiska egenskaper) och behandlingsstrategier av kroniska inflammatoriska sjukdomar i det gastrointestinala systemet. Studenterna ska också kunna diskutera och jämföra skillnader/likheter mellan kronisk inflammation i det gastrointestinala systemet med andra inflammatoriska sjukdomar i reumatologi/dermatologi. Studenterna kommer dessutom att få en grundläggande kunskap om ospecifika inflammatoriska processer i det gastrointestinala systemet och om cancer associerat med kolit.
Contents of the course Kursens mål är att ge en heltäckande bild av de kroniska inflammatoriska sjukdomarna i GI systemet (IBS, celiaki, IBD, mikroskopisk kolit, mm) och diskutera dem både på en molekylär och en klinisk nivå. Första delen av kursen kommer att behandla epidemiologiska, genetiska och immunologiska aspekter relevanta för sjukdomar. Andra delen av kursen ägnas åt patologiska, endoskopiska och kliniska manifestationer samt behandlingsstrategier (med fokus på biologiska läkemedel). Sjukdomar som är associerade med inflammatoriska problem i GI systemet (till exempel artrit, psoriasis, erythema nodosum, primär skleroserande kolangit, cancer mm) kommer att introduceras och skillnader/likheter på en molekylär och farmakologisk nivå kommer att diskuteras. Under eftermiddagspassen kommer studenterna få möjlighet att vara med vid rutinmässiga läkarbesök med patienter som har inflammatoriska problem i GI systemet och /eller vid endoskopiska undersökningar. Eftermiddagspassen ger forskarna möjlighet att komma i kontakt med klinisk praktik medan förmiddagsföreläsningarna strävar efter att lyfta fram grundläggande forskning för kliniker. Utbyte och diskussion mellan forskning och klinisk praktik kommer att stå i fokus under kursen.
Teaching and learning activities Kursen är 1 vecka lång.
Föreläsningarna hålls på morgonen. Kliniska fall diskuteras i grupper och minst 2 besök på mottagningen/endoskopin planeras till eftermiddagarna.
Compulsory elements Alla föreläsningar och seminarier är obligatoriska (ej sessioner på mottagningen/endoskopin). För att kompensera för frånvaro kan studenterna lämna in en litteratursammanfattning baserad på de ämnen som diskuterats under de missade tillfällena senast 1 vecka efter kursen.
Examination Muntlig examination
Literature and other teaching material Litteraturlista delas ut i början av kursen
Course responsible Francesca Bresso
Institutionen för medicin, Solna

0733248142
Francesca.Bresso@ki.se

Karolinskaväg

171 76
Stockholm
Contact person