Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Undervisning och lärande: doktorandkurs i högskolepedagogik
English title Teaching and Learning in Higher Education: A Doctoral Course
Course number 3201
Credits 4.5
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Responsible KI department Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Kommittén för utbildning på forskarnivå
Established 2019-03-11
Purpose of the course Syftet med kursen är att bidra till doktorandens utveckling som professionell universitetslärare genom förberedelse för undervisning.
Intended learning outcomes Vid slutet av kursen förväntas studenten uppnå följande lärandemål:
- Analysera den professionella universitetslärarens villkor och roller.
- Förstå och kunna använda pedagogiska begrepp i resonemang om undervisning och lärande.
- Planera undervisning utifrån principer om målrelaterad undervisning och teorier om lärande.
Contents of the course - Den professionella universitetslärarens villkor och roller
- Pedagogiska kärnkoncept
- Studenters lärande i teori och praktik
- Undervisningsformer och metoder
- Undervisningsplanering
Teaching and learning activities Kursen baseras på teorier om erfarenhetsbaserat lärande, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete dvs. kursen bygger på ett pedagogiskt synsätt som innebär att kursdeltagarna förväntas delta aktivt i kursens olika moment. Arbetsformerna varieras utifrån t ex föreläsningar, grupparbete och olika seminarieformer. Arbetsformerna ska fungera som stöd för lärande men också som modeller att använda i egen undervisning. Mångfald och likabehandling i relation till undervisning och lärande beaktas under kursen.
Compulsory elements - Aktivt deltagande i webbinarium. Webinariet som är planerat till 1,5 timmar används för att följa upp en av studieuppgifterna och kommer att hållas i Zoom.
- Kamratbedömning och återkoppling på en skriftlig examinationsuppgift.

Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras med ersättningsuppgifter.
Examination Deltagarna kommer genom en skriftlig uppsats att beskriva och granska ett upplevt undervisningstillfälle (eller vid behov ett tillälle där hen deltagit som student) inom högre utbildning, resonera om tillfället utifrån pedagogiska teorier/principer. Uppsatsen kan skrivas på engelska eller svenska och ska presenteras muntligt.
Literature and other teaching material Elmgren M & Henriksson A-S (2016) Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur
Artiklar, styrdokument och videoklipp tillkommer.
Course responsible Per Palmgren
Institutionen för lärande, informatik, management och etik


per.palmgren@ki.se

Contact person Karin Wrangö
Institutionen för lärande, informatik, management och etik


karin.wrango@ki.se