Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter
English title Introduction to modern test theory and test/survey methodology
Course number 2664
Credits 4.0
Responsible KI department Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2012-09-11
Purpose of the course
Intended learning outcomes Målet med kursen är att utrusta kursdeltagarna med en djupare förståelse för koncept och principer för att guida till rätt val av kvantitativ datainsamlingsmetod och analytiska processer inom vårdvetenskaplig forskning.
Efter kursen ska studenterna kunna:
- Analysera, värdera, och välja passande metod för kvantitativa datainsamlingsprocedurer
- Analysera, värdera, och välja passande metod för analys och tolkning av kvantitativa data
- Analysera och diskutera kvalitetskriterier för kvantitativ forskning inom vårdvetenskap
Contents of the course Kursinnehållet är i första hand baserat på aspekter relaterade till systematiska insamlingsprocesser för kvantitativa data.

Kursen introducerar:
- Mätningsprocessen och de olika aspekter/steg inkluderade i denna process
- Modern testteori och och aktuella definitioner på koncept (validitet, reliabilitet etc)
- Olika kvantitativa datainsamlingsmetoder
- Tillvägagångssätt for konstruktion, applikation, analys, och värdeing av kliniska tester/enkäter

Kursinnehållet är individuellt anpassat för studier av en specifik aspekt i datainsamlingsprocessen (en klinisk test/enkät) som väljs av studenten och som är relaterat till hans/hennes eget doktorandprojekt. Denna aspekt presenteras av studenten på kursdag 1 och kommer att vägleda den individuella lärandeprocessen under kursen.
Teaching and learning activities Den pedagogiska inramningen på kursen är centrerad kring studentens egna forskningprojekt.

Kursens innehåll introduceras genom föreläsningar och kliniska tillämpningar. Studenterna använder sig sedan av de processer/metoder de lärt sig i workshops och i grupparbeten med handledning. Resultaten presenteras och diskuteras i seminarieform.

Slutligen använder studenten kursinnehållet på en individuellt vald aspekt på kvantitaiva datainsamlingprocesser i hans/hennes egna forskningsprojekt.
Compulsory elements Seminarier är obligatoriska. En student ska kunna kompensera frånvaro med en skriftlig inlämningsuppgift.
Examination Examinationen består av en skriftlig uppgift baserad på en individuellt vald aspekt av kvantitativ datainsamlingsprocess i studentens egna forskningprojekt. Kvaliteten på uppgiften bedöms utifrån lärandemålen i relation till specifikt givna kriteria på kursen.

Rapporten/uppgiften presenteras även på ett seminarium.
Literature and other teaching material Joint Committe on Standards for Educational and Psychological Testing of the American Educational Research Association, the American Psychological Association and the National Council on Measurement in Education (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington DC: American Educational Research Association.

Wilson, M. (2005). Constructing measures: an Item Response Modeling Approach. NJ: Mahwah. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.

StatSoft, Inc. (2002). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. Webbadress: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html

Trochim, W. M. K (2002) The Research Methods Knowledge Base: Measurement. Webbadress: http://www.socialresearchmethods.net/kb/measure.htm

Spector, P. E. (1992). Summated Rating Scale Construction: An introduction. Beverly Hills and London, Sage Publications, Inc.
Course responsible Anders Kottorp
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
0703656701

Anders.Kottorp@ki.se

Contact person Hien Ekeroth
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle


hien.ekeroth@ki.se