Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
2278 Chronic inflammation of the gastrointestinal tract: from molecules to treatment Institutionen för medicin, Solna
2542 Introduction to GLP, GCP and GMP Institutionen för medicin, Huddinge
2585 Tillämpad biostatistik Institutionen för onkologi-patologi
2597 Competing risks and multi-state models: concepts, methods and software Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2642 NatiOn - Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2643 Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2483 Medical Education Research - theoretical basis and methodologies Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2758 NatiOn - Introduktion till individualiserad cancermedicin Institutionen för onkologi-patologi
2670 Från vad till hur, narrativ metod inom vård och omsorgsforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2670 From what to how; contemporary narrative methodology in health care research Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2799 The psychobiology of emotions Institutionen för klinisk neurovetenskap
2833 Introduction to Quantile Regression and Related Methods Institutet för miljömedicin
2556 Central concepts, designs and methods in epidemiological and sociological life course research Institutet för miljömedicin
2839 Philosophy of science and research ethics, statistics and oral scientific communication Institutionen för lärande, informatik, management och etik