Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2959 Fundamentals of statistical modeling Institutet för miljömedicin
2962 Introduction to spatial methods Institutet för miljömedicin
2878 Current advances in atherosclerosis research Institutionen för medicin, Solna
2963 Open science and reproducible research Institutionen för klinisk neurovetenskap
2965 Longitudinal research methods: panel, growth curve, and sequence analysis Institutet för miljömedicin
2729 Biostatistik I: Introduktion för psykiater Institutionen för klinisk neurovetenskap
2508 Forskarskolan för kliniker-Psykiatrins idéhistoria Institutionen för klinisk neurovetenskap
2724 Compulsory introduction for doctoral students Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2966 Biostatistik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2967 Vetenskapligt skrivande på engelska Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2583 Non-coding RNA and cancer Institutionen för onkologi-patologi
2845 Cell-based heart regeneration Institutionen för medicin, Huddinge
2733 Calcium signaling Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2702 Occupational Science conceptual development and application on research Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2484 Thrombosis and Hemostasis, from mechanisms to therapies Institutionen för medicin, Solna