Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2864 Analysis of bias in register-based research Institutet för miljömedicin
2938 Writing and presenting successful grant applications Institutet för miljömedicin
2939 Forskarskolan i psykiatri - Biostatistik II Institutionen för medicin, Solna
2940 Multi modality imaging in oncology Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
2941 Clinical cancer research: from laboratory discoveries to clinical trials Institutionen för onkologi-patologi
2943 Translational gastrointestinal cancer research Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2944 Sex and gender perspectives in cardiovascular research Institutionen för medicin, Solna
2532 Multifactorial immune mediated diseases - etiology and pathogenesis Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
2947 Global sexual and reproductive health: concepts, challenges and state of the art Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2948 Principles of nucleic acid structure Institutionen för biovetenskaper och näringslära
2949 Bioinformatics analysis of gene regulation in omics data and its applications to medical problems Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2951 Skeletal biology and regeneration Institutionen för medicin, Huddinge
2537 High throughput functional genomic technologies in biomedical research Institutionen för biovetenskaper och näringslära
2826 Health and medicine in cultural context: introduction to medical anthropology Institutionen för global folkhälsa
2957 Neural Control of Inflammation: An introduction to Bioelectronic Medicine Institutionen för medicin, Solna