Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2681 Biostatistik II: Linjär regression Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3005 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Att skriva anslagsansökan Institutionen för medicin, Solna
3007 Research school KI/SLL 16 weeks - Biostatistics I Institutionen för medicin, Solna
3008 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Forskningsetik Institutionen för medicin, Solna
3009 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Forskningsmetodik och Epidemiologi I Institutionen för medicin, Solna
3010 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Vetenskapsfilosofi Institutionen för medicin, Solna
3011 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Retorik och presentationsteknik Institutionen för medicin, Solna
2638 Hälsoekonomi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2635 Primärvårdsforskning ur ett socioekonomiskt perspektiv Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3014 Biostatistik II: Logistisk regression Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2633 Biostatistik III: Överlevnadsanalys Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3017 Kliniska prövningar med GCP: Good Clinical Practice - en översikt Institutionen för klinisk neurovetenskap
3018 Forskarskola KI/SLL 16v - Vetenskapligt skrivande och medicinsk informationssökning Institutionen för medicin, Solna
3019 Health Innovation and Entrepreneurship - course 1 of School of Health Innovation Institutionen för lärande, informatik, management och etik
3023 Microbiota, metabolism and immunity in the development and treatment of malignancies Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi