Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2997 Brain aging Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2998 Interdisciplinary health science Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2780 The developing brain Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
2647 Surgical Techniques in Rat and Mouse Komparativ medicin
2348 Functional Fluorescence Microscopy Imaging (fFMI) in biomedical research Institutionen för klinisk neurovetenskap
2522 Mass spectrometry-based proteomics: When and How. Institutionen för onkologi-patologi
2795 Novel methods and approaches in health risk assessment Institutet för miljömedicin
2498 Obesity - basic science, clinical and epidemiological aspects Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
2570 Introduction to R statistical analysis for biologists Institutionen för medicin, Solna
2568 Basic principles in molecular imaging for medical diagnostics through magnetic resonance physics Institutionen för onkologi-patologi
1974 Phenotyping of genetically engineered mice Komparativ medicin
2827 Människans Fysiologi - en översikt Institutionen för fysiologi och farmakologi
3001 Kvalitativ forskningsmetod Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3002 Randomiserade kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP) Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3003 Anslagsansökningar Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle