Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2635 Primärvårdsforskning ur ett socioekonomiskt perspektiv Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3014 Biostatistik II: Logistisk regression Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2633 Biostatistik III: Överlevnadsanalys Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3017 Kliniska prövningar med GCP: Good Clinical Practice - en översikt Institutionen för klinisk neurovetenskap
3018 Forskarskola KI/SLL 16v - Vetenskapligt skrivande och medicinsk informationssökning Institutionen för medicin, Solna
3019 Health Innovation and Entrepreneurship - course 1 of School of Health Innovation Institutionen för lärande, informatik, management och etik
3023 Microbiota, metabolism and immunity in the development and treatment of malignancies Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
3024 Advanced cancer biology Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
3025 Advanced Cell Culture - modelling with human induced pluripotent stem (iPS) cells Institutionen för neurovetenskap
3026 Cell cycle, cancer and anti-cancer targets Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2497 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Att söka forskningsanslag Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2332 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Proteinmetabolism i hälsa och sjukdom Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3027 Bioinformatics analysis of gene regulation in omics data and its applications to medical problems Institutionen för biovetenskaper och näringslära
2214 Redox Regulation, Oxidative Stress and Selenoproteins Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
3029 Observation and visual methods in health care sciences research Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle