Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2570 Introduction to R statistical analysis for biologists Institutionen för medicin, Solna
2568 Basic principles in molecular imaging for medical diagnostics through magnetic resonance physics Institutionen för onkologi-patologi
1974 Phenotyping of genetically engineered mice Komparativ medicin
2827 Människans Fysiologi - en översikt Institutionen för fysiologi och farmakologi
3001 Kvalitativ forskningsmetod Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3002 Randomiserade kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP) Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3003 Anslagsansökningar Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2681 Biostatistik II: Linjär regression Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3005 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Att skriva anslagsansökan Institutionen för medicin, Solna
3007 Research school KI/SLL 16 weeks - Biostatistics I Institutionen för medicin, Solna
3008 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Forskningsetik Institutionen för medicin, Solna
3009 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Forskningsmetodik och Epidemiologi I Institutionen för medicin, Solna
3010 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Vetenskapsfilosofi Institutionen för medicin, Solna
3011 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Retorik och presentationsteknik Institutionen för medicin, Solna
2638 Hälsoekonomi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle