Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
5316 Fundamentals of using Python in Health Related Research Institutionen för global folkhälsa
5318 Sex and Gender Perspectives in Biomedical Research Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2609 Basic Course in Medical Statistics - a distance course Institutionen för lärande, informatik, management och etik
5319 Migration and Health Institutionen för global folkhälsa
5320 Global Mental Health Institutionen för global folkhälsa
5321 Health Policy and Management Institutionen för global folkhälsa
3066 Methods for Systematic Review Institutionen för kvinnors och barns hälsa
3114 Molecular Immunology Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2624 Brain Circuits Institutionen för neurovetenskap
3205 Kommunikation av vetenskap till forskare och allmänhet Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
5401 Key Concepts and Principles for Design and Critical Interpretation of Register-based Studies Institutet för miljömedicin
2759 Economic Assessment and Societal Perspective of Chronic Inflammatory Diseases - an Introduction Institutionen för medicin, Solna
5506 Research Communication in Health Science Institutionen för lärande, informatik, management och etik
5510 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Kliniska prövningar och GCP Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle