Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
2378 Challenges in health risk assessment Institutet för miljömedicin
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Institutionen för klinisk neurovetenskap
2490 Manuscript writing Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2511 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - IT som forskningsverktyg Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2278 Chronic inflammation of the gastrointestinal tract: from molecules to treatment Institutionen för medicin, Solna
2542 Introduction to GLP, GCP and GMP Institutionen för medicin, Huddinge
2585 Tillämpad biostatistik Institutionen för onkologi-patologi
2597 Competing risks and multi-state models: concepts, methods and software Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2615 Mesenchymal stem cells and sarcoma. From biology to clinical management. Institutionen för onkologi-patologi
2626 Perinatologi Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2642 NatiOn - Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2643 Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle