Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Alla forskarutbildningskurser vid Karolinska Institutet har en fastställd kursplan. Samtliga kursplaner kan sökas fram via länkarna till vänster.

För aktuella kurser och kursdatum, se kurskatalogen.