Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Program

Kurser markerade med en asterisk (*) efter titeln uppfyller kraven för att räknas som allmänvetenskapliga (enligt allmänna studieplaner gällande till och med 2017).

Klicka på ett program för att lista alla kurser som ges inom detta den aktuella terminen. Vissa kurser ges genom ett samarbete mellan två eller flera program och listas då under rubriken Ingår i flera program.