Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Komparativ medicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2995 / Engelska Systematic reviews and meta-analyses in animal research - an introduction 2021-11-23 -- 2021-11-24
3214 / Engelska Function B - to Design Procedures and Projects Involving Research Animals 2021-08-31 -- 2021-10-06
3221 / Engelska Assessing and Alleviating Pain and Distress in Laboratory Animals 2021-11-09 -- 2021-11-11