Course catalogue doctoral education - HT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15

Courses for department : Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Course number / language Title Date
2219 / English Bioinformatics for cell biologists * 2020-09-14 -- 2020-09-18
3026 / English Cell cycle, cancer and anti-cancer targets 2020-10-19 -- 2020-10-23
3192 / Swedish Presentera och diskutera forskning med det omgivande samhället, med fokus på elever i låg- och mellanstadiet 2020-09-03 -- 2020-10-30