Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för laboratoriemedicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2953 / Engelska Statistics with R - from Data to Publication Figure 2021-10-18 -- 2021-11-05
2971 / Engelska Introduction to R - Data Management, Analysis and Graphical Presentation 2021-09-24 -- 2021-10-29
3109 / Engelska Pathology # 2021-10-11 -- 2021-10-22
3175 / Engelska Extracellular Vesicles: Progress Towards Diagnostics and Therapy 2021-10-11 -- 2021-10-15