Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kursnummer / språk Titel Datum
2992 / Engelska Biostatistics III: Survival analysis for epidemiologists * 2021-11-08 -- 2021-11-17
3154 / Engelska Biostatistics I: Introduction for Epidemiologists * 2021-10-04 -- 2021-10-27
5298 / Engelska Advanced Causal Inference 2021-09-01 -- 2021-10-27
5313 / Engelska Introduction to Artificial Intelligence in Cancer Precision Medicine 2021-10-18 -- 2021-10-22