Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kursnummer / språk Titel Datum
2980 / Engelska Study Design in Clinical Research 2021-11-08 -- 2021-11-25
2981 / Engelska Rare Disease Genomics 2021-10-04 -- 2021-10-08
3121 / Engelska Experimental techniques in study of metabolic and endocrine disorders 2021-11-29 -- 2021-12-03