Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kursnummer / språk Titel Datum
5528 / Engelska Translational Strategies in Cardiovascular Research 2022-04-04 -- 2022-04-08