Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för medicin, Huddinge

Kursnummer / språk Titel Datum
5237 / Engelska Human Viral Diseases: Mechanisms and Pathogenesis 2021-11-01 -- 2021-11-05
5309 / Engelska Cancer and Cancer Stem Cells 2021-09-27 -- 2021-10-01