Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2022-01-24 -- 2022-02-04
5253 / Engelska Human Physiology - distance course # 2022-04-18 -- 2022-04-29