Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17

Kurser för institution : Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2021-09-20 -- 2021-10-01
3157 / Engelska Mechanisms of Gene Regulation in Metabolism 2021-10-14 -- 2021-10-20