Course catalogue doctoral education - VT21

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-10-15 och 2020-11-16

Courses for department : Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Course number / language Title Date
2621 / Swedish Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2021-02-01 -- 2021-02-05