Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Karolinska Institutet universitetsbibliotek

Kursnummer / språk Titel Datum
2561 / Engelska Writing Science and Information Literacy * 2022-02-07 -- 2022-03-18
2561 / Engelska Writing Science and Information Literacy * 2022-05-02 -- 2022-06-10