Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för institution : Institutet för miljömedicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2959 / Engelska Fundamentals of statistical modeling 2022-05-16 -- 2022-05-20
3042 / Engelska Biostatistics I: Introduction for Epidemiologists * 2022-04-06 -- 2022-04-26
3046 / Engelska Causal Inference: emulating a Target Trial to Assess Comparative Effectiveness 2022-03-21 -- 2022-03-23
3128 / Engelska Epidemiology I: Introduction to epidemiology 2022-02-14 -- 2022-02-23
3129 / Engelska Epidemiology III. Analysis and Interpretation of Epidemiological Data 2022-05-24 -- 2022-06-01
3138 / Engelska Epidemiology II. Design of Epidemiological Studies 2022-05-16 -- 2022-05-25
5517 / Engelska Biology of Brain Tumors 2022-04-04 -- 2022-04-08
5540 / Engelska Implementation Research in Health 2022-03-28 -- 2022-04-26