Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för program : Metabolism och endokrinologi

Kursnummer / språk Titel Datum
5243 / Engelska Lipid and Lipoprotein Metabolism: Basal Aspects and Clinical Significance 2022-05-02 -- 2022-05-06
5529 / Engelska Overview of Endocrinology – Aspects of Physiology, Cell and Molecular Biology 2022-03-28 -- 2022-04-08