Kurskatalog forskarutbildning - VT24

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-10-16 och 2023-11-15

Kurser för program : Kardiovaskulär forskning

Kursnummer / språk Titel Datum
3133 / Engelska Cardiovascular Research - an overview of the process of atherosclerosis 2024-05-13 -- 2024-05-17
3173 / Engelska Clinical Trials in Cardiovascular Research 2024-01-15 -- 2024-01-19
5536 / Engelska Coronary Heart Disease: Present and Future Perspectives in a Pan-Vascular Context 2024-03-18 -- 2024-03-22