Kurskatalog forskarutbildning - HT23

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-04-17 och 2023-05-15

Kurser för program : Allergi, immunologi och inflammation (Aii)

Kursnummer / språk Titel Datum
2348 / Engelska Functional Fluorescence Microscopy Imaging (fFMI) in Biomedical Research 2023-11-13 -- 2023-11-24
3072 / Engelska Tissue-Specific Immunology 2023-11-13 -- 2023-11-17
3114 / Engelska Molecular Immunology 2023-10-02 -- 2023-10-13
3187 / Engelska Basic Immunology 2023-09-04 -- 2023-09-29