Kurskatalog forskarutbildning - VT24

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-10-16 och 2023-11-15

Kurser för program : Folkhälsovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
5540 / Engelska Implementation Research in Health 2024-04-08 -- 2024-05-07
5743 / Engelska Fundamentals of Quality Assurance in Medical Science and Public Health Research 2024-04-15 -- 2024-04-24