Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15

Kurser för program : Folkhälsovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2928 / Engelska Public Health Research - Concepts and Theories 2022-04-25 -- 2022-05-20
5540 / Engelska Implementation Research in Health 2022-03-28 -- 2022-04-26