Kurskatalog forskarutbildning - HT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2022-04-19 och 2022-05-16
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

För mer information om kurser i försöksdjursvetenskap, se Komparativ Medicins webbsidor: http://ki.se/km/utbildning-i-forsoksdjursvetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2186 / Engelska Generating Genetically Modified Mice for Immunological Research 2022-11-07 -- 2022-11-11
2996 / Engelska Anaesthesia, Analgesia and Surgery (mice and rats) 2022-11-07 -- 2022-11-11
3214 / Engelska Function B - to Design Procedures and Projects Involving Research Animals 2022-08-30 -- 2022-10-06
5277 / Engelska Animal Research: Critical, Challenging and Creative Thinking 2022-11-23 -- 2022-11-24
5560 / Engelska Vascular Cell Biology 2022-09-26 -- 2022-10-07