Kurskatalog forskarutbildning - HT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2022-04-19 och 2022-05-16
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2022-09-19 -- 2022-09-30
3109 / Engelska Pathology # 2022-10-10 -- 2022-10-21
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2022-11-28 -- 2023-01-13