Kurskatalog forskarutbildning - HT23

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-04-17 och 2023-05-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human Physiology - an overview # 2023-09-18 -- 2023-09-29
3109 / Engelska Pathology # 2023-10-09 -- 2023-10-20
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2023-11-27 -- 2024-01-12
5253 / Engelska Human Physiology - distance course # 2023-11-20 -- 2023-12-01