Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2021-09-20 -- 2021-10-01
3109 / Engelska Pathology # 2021-10-11 -- 2021-10-22
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2021-09-23 -- 2021-11-04