Kurskatalog forskarutbildning - HT21

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-04-15 och 2021-05-17
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

För mer information om kurser i försöksdjursvetenskap, se Komparativ Medicins webbsidor: http://ki.se/km/utbildning-i-forsoksdjursvetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2995 / Engelska Systematic reviews and meta-analyses in animal research - an introduction 2021-11-23 -- 2021-11-24
2996 / Engelska Anaesthesia, Analgesia and Surgery (mice and rats) 2021-10-25 -- 2021-10-29
3221 / Engelska Assessing and Alleviating Pain and Distress in Laboratory Animals 2021-11-09 -- 2021-11-11